Pozor, červená! – Hana Primusová

Popis

Nádherne ilustrovaná kniţka krátkych príbehov pre malé deti o základných pravidlách cestnej premávky.
Psík Max s mačičkou Lízou a s mačiatkami Mickou a Murkom sú veľmi milá rodinka. Predškolákov aj malých školákov v tejto uţitočnej kniţke oboznámia so základnými dopravnými predpismi, vďaka ktorým budú vedieť, ako sa majú bezpečne správať na ceste i mimo nej. Deti zaţijú so zvieratkami veselé a zároveň poučné príhody, pri ktorých si poľahky osvoja všetky dôleţité pravidlá. Na konci kaţdej kapitoly sú zaujímavé úlohy a v závere kniţky veľký skúšobný test. Po jeho úspešnom zvládnutí získajú detský vodičský preukaz vzorného chodca a cyklistu.
Svoje znalosti si deti môţu spolu s rodičmi alebo s kamarátmi overiť aj pri stolovej hre, ktorá je na vnútornej strane prebalu kniţky.
Výrobca: Ikar