Gabriela Futová: Dokonalá Klára

Popis

Väčšina detí prichádza do prvej triedy s obavami, aké to tam bude, či to zvládnu, či bude pani učiteľka dobrá… Ale to sa netýka Kláry. Klára má babku učiteľku, svoju školu už pozná, pozná aj učiteľky, lebo sa stretávajú s babkou, ba vie už aj čítaťViac…